English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[OTP tuyển dụng] Phó phòng triển khai thi công dự án

Mô tả công việc

Triển khai thi công các Dự Án.

Tổ chức Bộ máy Ban Chỉ Huy, tổ chức thi công và Hồ sơ thanh quyết toán công trình.

Đảm bảo Kỹ thuật, tiến độ và chất lượng công trình.

Xây dựng, chuẩn hóa quy trình quản lý tiến độ Dự Án.

Kiểm soát thiết kế, tính toán chính xác khối lượng vật tư và dụng cụ thi công cho các công trình đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận và Ban Tổng Giám đốc.

Yêu cầu công việc

Có chuyên môn về M&E, và Điện nhẹ ( CNTT, ĐTVT, BMS…)

Bóc tách khối lượng, lập dự toán, kế hoạch thu hồi vốn, hồ sơ thanh quyết toán công trình.

Kiểm tra và xác nhận khối lượng, chất lượng công việc làm cơ sở thanh toán cho các đội thi công, tổ chức nghiệm thu từng công việc, giai đoạn, nghiệm thu các hạng mục và nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao.

Lập tiến độ thi công chi tiết theo ngày, tuần, tháng và tiến độ tổng cho công trình, kể cả biện pháp thi công cho từng công việc (nếu cần).

Có kinh nghiệm quản trị nhân sự, tổ chức Triển khai thi công dự án

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương