English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Operation Merchandiser

Mô tả công việc

  • Handling shipments from Vietnam to international clients: Shipping schedule, loading plan, shipping documents.

  • Processing orders, invoices, shipments… in systems.

  • Coordinating and communicating with Sales Team, Finance, Factory, Logistics team… daily to ensure smooth and efficient flow for the outbound shipments from Vietnam.

Yêu cầu công việc

  • One year’s experience in international company: sales, customer service or merchandising.

  • Good English (writing, communication) and Excel.

Phúc lợi

Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương