Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Office Manager

Zuellig Pharma Viet Nam
Ngày cập nhật: 08/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả công việc

The Office Manager will organize and coordinate office administration and procedures to ensure organizational effectiveness, efficiency and safety.

Vị trí Quản lý hành chính văn phòng sẽ xây dựng và điều phối các quy trình quản lý văn phòng để đảm bảo sự hiệu quả trong tổ chức cũng như đảm bảo các quy định về an toàn của văn phòng.

 • Designs and implements office policies by establishing standards and procedures, measuring results against standards, and making necessary adjustments.

Xây dựng và thực hiện các chính sách văn phòng bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn và quy trình, đo lường kết quả thực tế so với tiêu chuẩn đề ra cũng như thực hiện việc điều chỉnh khi cần thiết.

 • Ensure office efficiency is maintained by carrying out planning and execution of office layouts, office equipment and office systems.

Đảm bảo tối ưu trong việc thiết kế văn phòng, sử dụng trang thiết bị & thiết bị văn phòng phù hợp.

 • Responsible for ensuring office financial objectives are met by preparing annual budget for the office, planning the expenditures, analyzing variances and carrying out necessary corrections that may arise.

Chịu trách nhiệm tuân thủ các mục tiêu tài chính của văn phòng bằng cách chuẩn bị ngân sách hàng năm cho văn phòng, lập kế hoạch chi tiêu, phân tích các khoản chi cao hơn thực tế và áp dụng các biện pháp khắc phục.

 • Participate actively in the planning and execution of company events.

Thực hiện việc tổ chức các sự kiện của công ty từ việc lên kế hoạch đến triển khai thực hiện.

 • Perform review and analysis of special projects and keep the management properly informed.

Thực hiện việc xem xét và phân tích các dự án đặc biệt và cập nhật tình hình thực hiện cho Ban giám đốc.

 • Maintains office staff job results by allocating tasks, coaching, monitoring and appraising their performances.

Duy trì hiệu quả công việc của nhóm nhân viên văn phòng bằng cách phân công công việc, hướng dẫn, giám sát và đánh giá kết quả công việc của họ.

Yêu cầu công việc

·      Experience in office management including procedures and systems.

Có kinh nghiệm quản lý văn phòng bao gồm các quy trình hành chính và hệ thống.

·       Event organizations.

      Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện.

·      Strong communication.

Giao tiếp tốt.

·       Attention to detail and problem solving skills.

Chú ý đến chi tiết và kỹ năng giải quyết vấn đề.

·      Creativity.

       Sáng tạo.

      ·      Tech Savvy.

         Am hiểu về công nghệ.

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Zuellig Pharma Viet Nam

www.zuelligpharma.com Tổng số nhân viên: 1200

Zuellig Pharma started almost a hundred years ago and has grown to become a US$ 13 billion business covering 13 markets with 13,000 employees. We serve over... Xem thêm