English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

NV Vận Hành Máy Giấy

Mô tả công việc

  • tham gia vận hành máy giấy
  • kiểm tra vệ sinh công nghệ theo định kỳ
  • vệ sinh khu vực làm việc
  • sẽ được học hỏi cùng các chuyên gia nước ngoài

Yêu cầu công việc

  • tốt nghiệp chuyên ngành điện, cơ khí từ trung cấp trở lên
  • ưu tiên sinh viên mới ra trường
  • độ tuổi không quá 27 tuổi
  • có thể chịu được áp lực, cực khổ
  • có thể đi ca

Phúc lợi

lương thưởng cuối năm cao