English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

NINH HÒA - CỬA HÀNG TRƯỞNG

Mô tả công việc

 • Quản lý hoạt động kinh doanh bán hàng tại cửa hàng.
 • Quản lý, đào tạo và huấn luyện nhân sự tại CH.
 • Chăm sóc khách hàng.
 • Quản lý vốn, hàng hóa tại CH và Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tại cửa hàng
 • Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
 • Yêu cầu công việc

  • Bằng cấp:     TN Cao đẳng trở lên                   - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
  • Trình độ ngoại ngữ (nếu cần):  Anh Văn giao tiếp

  Các học vấn khác cần cho ngành nghề:  bán hàng, tiếp thị, hiểu biết về kế toán.

  Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại:  quản lý bán hàng trong hệ thống bán lẻ.

   

  • Kỹ năng công việc:  Thông thạo vi tính văn phòng và có khả năng sử dụng các phần mềm.
  • Kỹ năng mềm:
  • Quản lý bán hàng.
  • Xây dựng kế hoạch kinh doanh tại Cửa hàng.
  • Tổ chức và triển khai công việc hiệu quả.
  • Chăm sóc khách hàng.
  • Có khả năng thương thuyết và thuyết phục.
  • Quản lý đội nhóm, đào tạo và coaching.
  • Nhạy bén trong công tác điều hành và xử lý tình huống.

  Có kiến thức về kế toán, tài chính doanh nghiệp và kiểm soát chi phí.

  Phúc lợi

  Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Training & Development, Salary review, Allowances, Uniform, Business Expense, Annual Leave