To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

NHN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp

Ngân hàng Á Châu ACB
Updated: 05/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances

Job requirement

 • Quản lý chất lượng nhân viên kinh doanh tại đơn vị
 • Tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh doanh của cá nhân/ tổ/ bộ phận
 • Phát triển khách hàng mới, chăm sóc và duy trì khách hàng của cá nhân/ tổ/ bộ phận
 • Các công tác khác hỗ trợ kinh doanh:
  • - Thẩm định, lập tờ trình và đề xuất cấp tín dụng trong phạm vi được phân công
  • - Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện các hoạt động kiểm tra, rà soát, tái đánh giá khách hàng
  • - Thực hiện công tác nhắc, thúc nợ
  • - Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh trong quá trình giao tiếp với khách hàng và khi được yêu cầu
  • - Thực hiện các công việc báo cáo, cập nhật, phản hồi thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo các thông báo, yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp và hội sở

  Company Overview

  Ngân hàng Á Châu ACB

  http://acbjobs.com.vn Number of employees: 9.883

  Ngân Hàng Á Châu (ACB) , ngân hàng TMCP mạnh nhất hiện nay đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận về sự thành công và phát triển bền... View more

  NHN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp

  Ngân hàng Á Châu ACB