English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Xuất-Nhập khẩu

Mô tả công việc

  • Receive orders
  • Follow order
  • Create finished export document
  • Send export document to customer
  • Other tasks assigned by Export Manager.

Yêu cầu công việc

  • Can use English
  • Experience in Import-Export industry
  • Hardworking

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Xe đưa đón, Đào tạo, Tăng lương