English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Coffee)

Mô tả công việc

  • Checking docs prepared by FWD & sending docs to Olam International or customers
  • Sending shipping advice for each shipment , updating shipment plan in the invoice listing
  • Prepare docs (invoice, packing list, certificate of analysis, …)
  • SAP system entry
  • Follow up for payment done
  • Check & arrange payment for Forwarders / Inspection Company, Fumigation Co,

Yêu cầu công việc

  • Education: Diploma/University, International Business/ Foreign Trade/ Logistic majors
  • At least basic English communication
  • Good in Excel, Words

​​

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương