English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng Ca Khuya 22h -6h30

Mô tả công việc

- Lấy sản phẩm theo đơn hàng
- Đóng gói sản phẩm
- Sắp xếp hàng hóa trong kho

Làm tốt sẽ trở thành nòng cốt chính cho ca 3 tại TiKi

Yêu cầu công việc

Nam, nữ tuổi từ 18 - 35 tuổi

Nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực

Có khả năng tăng ca

Chịu được áp lực công việc tốt

Chấp nhận môi trường làm việc của Khối Vận Hành

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Salary review, Laptop, Allowances, Annual Leave