English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Văn thư lưu trữ

Mô tả công việc

1. Thực hiện các nghiệp vụ văn thư, lưu trữ theo quy định của Công ty:

- Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến phát hành văn bản của Công ty (photo/nhân bản, lấy số, sao lưu, sao y, đóng dấu, gửi đến nơi nhận...);

- Thực hiện quản lý và sử dụng các con dấu;

- Thực hiện quản lý công tác văn thư lưu trữ của toàn Công ty;

- Xây dựng, cập nhật, cải tiến các quy định, quy trình nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

- Đầu mối thực hiện hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra kiểm soát hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ trong toàn hệ thống;

- Tổ chức sắp xếp, lưu trữ các văn bản, hồ sơ, tài liệu đầy đủ, bảo đảm an toàn và khoa học; cung cấp các văn bản, hồ sơ, tài liệu lưu trữ cho các đơn vị trong và ngoài hệ thống theo quy định khi được yêu cầu.

2. Thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng;

3. Hợp tác thân thiện, hiệu quả với các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống;

Yêu cầu công việc

- Nữ

- Tốt nghiệp chuyên ngành văn thư, lưu trữ hoặc lưu trữ học;

- Có trên 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, ưu tiên Công ty xây dựng, bất động sản;

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng;

- Có kỹ năng sắp xếp và quản lý công việc hiệu quả, khoa học;

- Có khả năng thuyết trình tốt.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép