Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Nhân viên Văn thư lưu trữ

Job requirement

1. Thực hiện các nghiệp vụ văn thư, lưu trữ theo quy định của Công ty:

- Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến phát hành văn bản của Công ty (photo/nhân bản, lấy số, sao lưu, sao y, đóng dấu, gửi đến nơi nhận...);

- Thực hiện quản lý và sử dụng các con dấu;

- Thực hiện quản lý công tác văn thư lưu trữ của toàn Công ty;

- Xây dựng, cập nhật, cải tiến các quy định, quy trình nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

- Đầu mối thực hiện hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra kiểm soát hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ trong toàn hệ thống;

- Tổ chức sắp xếp, lưu trữ các văn bản, hồ sơ, tài liệu đầy đủ, bảo đảm an toàn và khoa học; cung cấp các văn bản, hồ sơ, tài liệu lưu trữ cho các đơn vị trong và ngoài hệ thống theo quy định khi được yêu cầu.

2. Thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng;

3. Hợp tác thân thiện, hiệu quả với các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống;

Job requirement

- Nữ

- Tốt nghiệp chuyên ngành văn thư, lưu trữ hoặc lưu trữ học;

- Có trên 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, ưu tiên Công ty xây dựng, bất động sản;

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng;

- Có kỹ năng sắp xếp và quản lý công việc hiệu quả, khoa học;

- Có khả năng thuyết trình tốt.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép