English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Trung ( Mới Tốt Nghiệp)

Mô tả công việc

- Làm việc tại bộ phận vận hành và nhóm quản lí chất lượng và đào tạo

- Dựa trên số liệu thống kê của bộ phận CSKH tìm ra các thao tác sai của khác chi nhánh để điều chỉnh

- Hỗ trợ các chi nhánh xử lí các vấn đề về chất lượng và đào tạo khi được phân công

- Các công việc khác khi được trưởng bộ phận phân công

Yêu cầu công việc

- Sinh viên mới tốt nghiệp

- Tiếng Trung nghe, nói, đọc, viết

- Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm làm việc

- Lương và phúc lợi canh tranh.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép