English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Văn phòng Sản Xuất (Biết Tiếng Anh)

Mô tả công việc

- Lập báo cáo theo dõi các vấn đề liên quan sản xuất

- Làm việc với khách hàng/ đối tác để bảo đảm các hoạt động sản xuất diễn ra đúng tiến độ

- Các công việc khác được giao bởi Trưởng bộ phận

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, bất kì ngành nghề
- Tiếng Anh giao tiếp tốt; kỹ năng Vi tính Văn phòng tốt
- Có kĩ năng đàm phán, thương lượng 
- Có kinh nghiệm làm trong môi trường sản xuất là một lợi thế

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review