Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Nhân viên Văn phòng Sản Xuất (Biết Tiếng Anh)

Công Ty TNHH Việt Nam Samho
Ngày cập nhật: 23/08/2019

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

- Lập báo cáo theo dõi các vấn đề liên quan sản xuất

- Làm việc với khách hàng/ đối tác để bảo đảm các hoạt động sản xuất diễn ra đúng tiến độ

- Các công việc khác được giao bởi Trưởng bộ phận

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Việt Nam Samho

http://vnsamho.com Tổng số nhân viên: 13,000

Nhân viên Văn phòng Sản Xuất (Biết Tiếng Anh)

Công Ty TNHH Việt Nam Samho