English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên vận hành

Mô tả công việc

  • Trực tiếp giám sát, vận hành trong ca sản xuất để hoàn thành mục tiêu được giao.
  • Giám sát và chịu trách nhiệm các vấn đề trong ca bao gồm: an toàn, an ninh, vệ sinh, chất lượng sản phẩm và các yêu cầu khác.
  • Đảm bảo các nội quy, quy định của công ty được thực hiện và tuân tủ đầy đủ trong ca.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp đại học các ngành Cơ, Điện, Điều khiển tự động hóa
  • 2-3 năm kinh nghiệm ở  vị trí tương đương
  • Chịu khó, trung thực, sẵn sàng học hỏi.
  • Có khả năng làm việc nhóm và độc lập
  • Sẵn sàng làm việc theo ca.
  • Ưu tiên ứng viên tại địa phương

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Đào tạo, Tăng lương