English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Vận hành máy

Mô tả công việc

  • Nhận, cập nhật kế hoạch sản xuất, tổ chức thông tin và triển khai công việc theo yêu cầu của QĐPX
  • Chịu trách nhiện vận hành toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất
  • Báo cáo tình hình trong ca cho QĐPX
  • Ghi chép nhật ký vận hành của ca sản xuất, cập nhật số liệu sản xuất chính xác

Yêu cầu công việc

- Trình độ học vấn: không yêu cầu

- Chuyên môn: Điện công nghiệp

- Kinh nghiệm: yêu cầu: tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành điện

- Yêu cầu khác: Làm việc theo ca 

Phúc lợi

- Lương sản phẩm - Được thưởng tháng lương 13 và thưởng KPI - Cơ hội thăng tiến cao. - Đi du lịch 1 năm 1 lần