To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên vận hành máy (làm việc Củ Chi)

Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế
Updated: 29/08/2019

Employment Information

Job requirement

- Kiểm tra tình trạng máy, vệ sinh khu vực trước và sau khi giao nhận ca

- Kiểm tra date hộp đúng ngày sản xuất và hạn sử dụng

- Kiểm tra ghi chép đầy đủ các thông số trong quá trình sản xuất

- Lấy mẫu kiểm tra đúng tần suất quy định, bảo đảm sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng theo yêu cầu

- Cập nhật các thông tin và thời gian ngừng máy vào biểu mẫu theo dõi giờ máy chạy

- Báo cáo kịp thời cho tổ trưởng, trưởng ca tình hình và sự cố máy

 

Company Overview

Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế

https://idpjobs.com Number of employees: 2000

Được thành lập năm 2004, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) có trụ sở và nhà máy chế biến các sản phẩm sữa đặt tại hai địa danh có nguồn nguyên liệu lớn của... View more

Nhân viên vận hành máy (làm việc Củ Chi)

Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế