English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Vận hành kho quỹ - KVH - MSB

Mô tả công việc

1. Cung cấp dịch vụ kho quỹ tại quỹ nghiệp vụ và các điểm giao dịch theo phân công 

 • Thực hiện kiểm đếm, thu chi tiền mặt, ngoại tệ, tài sản quý, giấy tờ có giá với khách hàng, ĐVKD tại quỹ nghiệp vụ, quầy giao dịch và các địa điểm thu chi khác;
 • Thực hiện áp tải, vận chuyển, giao nhận tiền mặt, ngoại tệ, tài sản quý và giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng giữa quỹ nghiệp vụ với khách hàng và các đơn vị kinh doanh;
 • Thực hiện tiếp quỹ, kiểm quỹ ATM trong phạm vi được phân công;
 • Tham gia công tác kiểm kê tiền mặt, tài sản quí, giấy tờ có giá định kỳ và đột xuất theo phân công;
 • Thực hiện nghiệp vụ xuất, nhập, bảo quản tài sản bảo đảm tại quỹ nghiệp vụ theo yêu cầu; 
 • Thực hiện bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, công cụ lao động phục vụ kho quỹ. 

2. Đảm bảo tuân thủ quy trình nghiệp vụ, hiệu suất giao dịch và đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ đối với nghiệp vụ kho quỹ

 • Đạt định mức vận hành quỹ theo quy định của MSB trong từng thời kỳ;
 • Đảm bảo tuân thủ quy trình nghiệp vụ của MSB và quy định liên quan của pháp luật;
 • Đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng theo bộ tiêu chí chất lượng dịch vụ hiện hành và SLAs đã công bố.

3. Các công việc khác được phân công

Yêu cầu công việc

1. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: tài chính, kinh tế, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh (trung cấp chuyên ngành: tài chính - ngân hàng, kinh tế có thể được tuyển dụng với điều kiện đáp ứng được công việc và có khả năng phát triển).

2. Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm về nghiệp vụ tiền tệ kho quỹ nhưng có kiến thức và khả năng đáp ứng công việc.

3. Kiến thức: Có kiến thức trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là nghiệp vụ tiền tệ kho quỹ.

4. Năng lực (Kĩ năng/khả năng): Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

5. Yêu cầu khác:

 • Cẩn thận, chỉn chu trong công việc;
 • Sức khỏe tốt;
 • Cẩn thận, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp.

Phúc lợi

Insurance, Health checkup, Training & Development, Salary review