English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Tuyển Dụng

Mô tả công việc

  • Nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban
  • Xây dựng nguồn ứng viên phù hợp
  • Đăng tuyển thông tin, quản lý thông tin tuyển dụng, thu thập hồ sơ ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn, tham gia phỏng vấn ứng viên vv…
  • Tiếp nhận và quản lý hồ sơ của ứng viên
  • Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
  • Kỹ năng giao tiếp tốt
  • Có kiến thức cơ bản về Nhân sự, Tuyển Dụng
  • Ưu tiên đã có kinh nghiệm tuyển Mass, lao động phổ thông

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Đào tạo, Chế độ nghỉ phép