English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Tuyển dụng (Hà Nội)

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng Khối Sales khu vực Miền Bắc

+ Tìm nguồn ứng viên, sàng lọc

+ Phỏng vấn và chọn lựa ứng viên phù hợp

+ Tổ chức sắp xếp phỏng vấn với Trưởng bộ phận

+ Thương lượng Offer

+ Hoàn tất hồ sơ tuyển dụng

- Kiểm soát nhu cầu tuyển dụng theo định biên

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học Các chuyên ngành liên quan

- Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên tuyển mass

- Tính thích nghi cao

- Giao tiếp tốt 

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương