Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO

Hoa Sen Group
Ngày cập nhật: 05/05/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Allowances, Uniform, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave

Mô tả công việc

  • Đảm nhận các công việc được phân công của Phòng Nhân sự liên quan đến Tuyển dụng - Đào tạo cho Chi nhánh/ Cửa hàng thuộc Hệ thống phân phối.
  • Lập kế hoạch và hỗ trợ Tuyển dụng - Đào tạo cho Chi nhánh/ Cửa hàng thuộc Hệ thống phân phối.
  • Soạn thảo, xây dựng và ban hành các chính sách liên quan đến Tuyển dụng - Đào tạo của Chi nhánh/ Cửa hàng theo chuẩn ISO.
  • Theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ Chi nhánh trong công tác Tuyển dụng tại địa phương.
  • Nắm tình hình nhân sự Hệ thống phân phối.
  • Báo cáo tình hình nhân sự theo vùng được giao.
  • Tham gia xây dựng và Đào tạo cho nhân viên mới.
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Giới thiệu về công ty

Hoa Sen Group

https://hoasenjobs.com Tổng số nhân viên: 7500

THÔNG TIN TẬP ĐOÀN - Tên doanh nghiệp (tiếng Việt):  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN - Tên doanh nghiệp (tiếng Anh):  HOA SEN GROUP ... Xem thêm

Việc làm tương tự

NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO

Hoa Sen Group