To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên Tuyển dụng & Đào tạo

Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

1. Tuyển dụng
- Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng: đăng tuyển, sang lọc và tìm kiếm hồ sơ ứng viên, lên kế hoạch phỏng vấn, thực hiện đánh giá phỏng vấn, lựa chọn ứng viên, tiếp nhận nhân sự mới;
- Tìm kiếm ứng viên cho các vị trí khó tuyển dụng (headhunter);
- Quảng bá hình ảnh, thương hiệu tuyển dụng của Công ty ra bên ngoài nhằm thu hút nguồn nhân lực giỏi thông qua các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề;
- Cập nhật dự trữ danh sách ứng viên cho từng vị trí, đảm bảo luôn có sẵn nguồn cung ứng nhân sự và tuyển dụng kịp thời.
2. Đào tạo
- Phối hợp với các phòng ban thiết lập các chương trình đào tạo và phát triển nguồn lực nội bộ phù hợp với định hướng, mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- Chuẩn bị tất cả các công tác hậu cần cho chương trình đào tạo (sắp xếp phòng học, tài liệu, và các dụng cụ cần thiết cho buổi đào tạo).
- Thực hiện đào tạo hòa nhập dành cho nhân viên mới.
- Thực hiện việc đánh giá chương trình đào tạo và phân tích hiệu quả của các chương trình đào tạo.
- Ghi nhận và báo cáo các nội dung liên quan đến các khóa đào tạo được tổ chức theo định kỳ và bất kỳ khi có yêu cầu từ cấp Quản lý.
3. Các công việc khác
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý nếu có.

Job requirement

- Nam/Nữ, tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh, …
- Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm vị trí tương đương.
- Nhanh nhẹn, máu lửa, ham học hỏi.
- Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, powerpoint).
- Yêu cầu khác: Có khả năng đi công tác tại các tỉnh (ngắn ngày).

More Information

 • Qualification: College
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Similar Jobs

Nhân viên Tuyển dụng & Đào tạo

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông