English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG & PR

Mô tả công việc

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông bao gồm:

- Tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông của công ty, các hoạt động từ thiện xã hội và tham gia các hoạt động PR khác.

- Liên hệ các đối tác về cung cấp những vật phẩm cần dùng, quảng cáo cho công tác truyền thông

- Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết cho nhân viên trong công ty

- Khảo sát vị trí đặt quảng cáo

Thực hiện 1 số công việc khác được giao từ Quản Lý

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên ngành báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PR, trong đó có 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Có khả năng xây dựng kế hoạch truyền thông

- Có kiến thức và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa tập thể

- Có khả năng kết nối, cổ động mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc

- Sáng tạo, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc