English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Triển Khai Bản Vẽ Chi Tiết (Detailer)

Mô tả công việc

 • Làm bản vẽ trình duyệt (Approval Drawings) từ bản vẽ phác thảo và số liệu tính toán của Nhân viên thiết kế.
 • Điều chỉnh sai sót (nếu có) trên bản vẽ trình duyệt sau khi được kiểm tra bởi Drafting Checker.
 • Điều chỉnh những thay đổi trên bản vẽ theo đúng bản vẽ trình duyệt hoàn trả (Returned Approval Drawings) nếu có.
 • Kết hợp bản vẽ trình duyệt với tên cấu kiện làm bản vẽ lắp dựng (Erection Drawings).
 • Làm bản vẽ chế tạo (Shop Drawings) từ bản vẽ trình duyệt và số liệu thiết kế theo đúng trong PIF (Project Information Form).
 • Làm BOM (Bill of Material) cho dự án phụ trách sau khi có bản vẽ chi tiết và xuất ra bản vẽ chế tạo cho nhà máy sản xuất.
 • Hỗ trợ thiết lập tiêu chuẩn kếu cấu chi tiết dựa trên phác thảo của Checkers.
 • Lưu trữ hồ sơ công trình phụ trách theo chuẩn ISO.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành Xây dựng/ Cơ khí, có kinh nghiệm thực hành Tekla.
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên kinh nghiệm trong ngành kết cấu thép).
 • Chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, tiếp thu nhanh và sẵn sàng học hỏi cái mới.
 • Kỹ năng tiếng Anh ở mức giao tiếp cơ bản.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương