To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên tiếp thị và bán hàng qua điện thoại

Shinhan Bank Vietnam
Updated: 21/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

- Gọi điện cho khách hàng trong list data có sẵn để giới thiệu và tư vấn về sản phẩm cho vay qua thẻ tín dụng.

Company Overview

Shinhan Bank Vietnam

https://shinhancareer.com

Headquartered at 138 - 142 Hai Ba Trung, Da Kao Ward, Dictrict 01, Ho Chi Minh City Shinhan Bank is one of the leaders in Korean financial institutes with more... View more

Nhân viên tiếp thị và bán hàng qua điện thoại

Shinhan Bank Vietnam