English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Thu ngân (Cashier) _ Nhà hàng Sanfulou

Mô tả công việc

  • Nhận tiền của khách từ phục vụ.
  • Khi khách hàng trả bằng thẻ tín dụng, phải kiểm tra số thẻ tín dụng, chữ ký, cà thẻ chính xác
  • Tất cả công việc liên quan đến hoa đơn thu-chi, chứng từ
  • Thực hiện kiểm kê & báo cáo bàn giao công việc cuối ca
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu ngân

Yêu cầu công việc

  • Trung thực
  • Có thể làm toàn thời gian (8 tiếng)
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu ngân
  • Có thể di chuyển luân phiên tại các nhà hàng
  • Có thể làm xoay ca

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép