English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Thu Mua

Mô tả công việc

  • Lập kế hoạch và lên ưu tiên cho các hoạt động thu mua.
  • Đánh giá kế hoạch đặt hàng, đưa ra yêu cầu mua hàng, quản lý quá trình lựa chọn.
  • Truyền thông tin và hỗ trợ các văn bản cần thiết cho nhà cung cấp.
  • Theo dõi tình trạng đơn hàng, sẵn sàng cho các sự cố thiếu hoặc tồn đọng hàng hóa, liên hệ trực tiếp với các phòng ban có liên quan.
  • Theo dõi đơn đặt hàng và xác nhận thời gian sản xuất, thời điểm giao hàng và chi phí.
  • Đánh giá, cập nhật và duy trì các đơn đặt hàng cho đến khi kết thúc.
  • Đảm bảo đơn đặt hàng tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng; báo cáo kết quả lên quản lý.
  • Quản lý đội ngũ nhân viên tài chính và logistics trong việc giải quyết và tiếp nhận hóa đơn sai lệch.
  • Xác định các cơ hội và thực hiện công việc để mang lại hiệu quả.

Yêu cầu công việc

Không yêu cầu

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương