To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân Viên Thu Mua Logistics

LOGIVAN Technologies Pte.,
Updated: 20/07/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

Mô tả công việc

Với vai trò là Nhân Viên Điều Phối Vận Tải, bạn sẽ tìm kiếm những đối tác vận tải chất lượng nhất cho dịch vụ hậu cần thuê ngoài. Để thực hiện tốt vai trò này, bạn sẽ cần có tư duy phân tích cũng như kỹ năng giao tiếp và thương thảo tốt. Những ứng viên thành công trong vai trò này sẽ có kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực vận tải đường bộ, vận chuyển container và kho bãi. Bạn sẽ phụ trách những công việc sau:

1. Lên kế hoạch triển khai dịch vụ

 • Làm việc với đội ngũ kinh doanh và vận hành để phân loại và chuẩn hóa các yêu cầu của nhà cung cấp

2. Tìm kiếm các đối tác vận tải

 • Tìm kiếm các đối tác vận tải tiềm năng trong cơ sở dữ liệu nội bộ của công ty

 • Liên hệ với các đối tác để thông tin tới họ về những yêu cầu về giá và dịch vụ của LOGIVAN

 • Kiểm tra năng lực của các đối tác và thiết lập mức độ kỳ vọng với họ

 • Thương thảo các điều khoản dịch vụ để đảm bảo các yêu cầu được đáp ứng

 • Chốt giá hợp đồng phù hợp với chính sách mua hàng của công ty

3. Phân tích & Quản lý

 • Giúp các đối tác vận tải theo sát quy trình làm việc rõ ràng

 • Báo cáo các vấn đề phát sinh với quản lý để hành động kịp thời

 • Lưu trữ các công việc và thông tin liên hệ của các nhà cung cấp một cách rõ ràng và chính xác vào hệ thống nội bộ của công ty

 • Thực hiện việc đánh giá nhà cung cấp thường xuyên và duy trì việc cập nhật hồ sơ, thông tin và hiệu suất của nhà cung cấp

 • Tham gia vào các buổi đào tạo nhóm

 • Đóng góp và tạo dựng văn hóa làm việc hiệu suất cao tại LOGIVAN

------------------------------------------------

What you’ll be doing:

As Trucking Service Executive, you will find the best suppliers for outsourced logistics services. To excel in the role, you will have to have excellent analytical thinking as well as strong communication and negotiation skills. The successful candidate will also have specialist knowledge in the fields of domestic trucking, container transportation and warehousing. You can expect the role to include:

1. Service planning

 • Working with the sales and fulfillment teams to classify and standardize vendors requirements

2. Supplier sourcing

 • Searching internal and external databases for potential suppliers

 • Contacting suppliers to inform them about LOGIVAN’s service and price requirements

 • Checking on the supplier capacity and setting the expectation of service level with suppliers

 • Negotiating the terms of service to ensure all requirements are met

 • Agreeing the contract pricing in line with our purchasing policy

3. Analysis & Management

 • Helping suppliers to follow a clear workflow

 • Reporting any problems to your manager for action

 • Recording all work and supplier contacts clearly and accurately in our internal systems

 • Conducting suppliers audit in regular basis and maintaining an up top date record of vendor profiles, information and performance

 • Participating in team training sessions

 • Contributing to the high performance culture of LOGIVAN

Job requirement

Kinh nghiệm & kỹ năng yêu cầu

 • 1 - 3 năm kinh nghiệm tìm kiếm đối tác xe tải

 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong ngành dịch vụ vận tải

 • Có kỹ năng giao tiếp và thương thảo tốt

 • Có khả năng lưu trữ các thông tin quan trọng một cách có tổ chức

 • Có khả năng giải quyết vấn đề một cách chủ động

 • Đảm bảo việc thực hành kinh doanh chuyên nghiệp và có đạo đức

The skills & experience you’ll need:

 • 1-3 years experience in logistics procurement

 • Specialist knowledge of domestic trucking, container transportation and warehousing

 • Excellent communication and negotiation skills 

 • Ability to keep organised records of important information

 • English proficiency to a professional standard

 • Ability proactively solve or raise upfront issue at the highest level of responsibility

 • Leading diverse and remote teams

 • A very high standard of professionalism and ethical business practices

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

LOGIVAN Technologies Pte.,

www.logivan.com Number of employees: 100+

LOGIVAN is a pioneering technology start-up that is transforming the fragmented trucking industry. We have built patent-pending AI products that generate... View more

Nhân Viên Thu Mua Logistics

LOGIVAN Technologies Pte.,