English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên thủ kho

Mô tả công việc

Theo dõi và quản lý kho hàng hóa vật tư

- Tiến hành nhập xuất hàng theo quy định

- Hàng tháng kiểm kê các kho theo quy định

- Hoạch toán và theo dõi sổ kho trên phần mềm

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm quản lý kho ít nhất từ 1-2 năm

- Sử dụng Excel thành thạo

- Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực

- Có khả năng làm việc nhóm và bao quát công việc khó, sắp xếp kho gọn gàng, khoa học

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép