English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Thủ Kho

Mô tả công việc

- Nhập kho hàng BTP, thành phẩm, thứ phẩm từ phân xưởng.

- Xuất BTP cho PX sản xuất, hàng mẫu, biếu khách…

- Phối hợp với Phòng KD nội địa chốt số lượng trước khi xuất hàng.

- Chạy báo cáo xuất nhập tồn kho trên phần mền.

- Tiến hành kiểm kê số thực tế với sổ sách.

- Nhập dữ liệu và thẻ kho Excel, phần mềm.

- Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu cấp trên.

Yêu cầu công việc

-     Tốt nghiệp trung câp hoặc hiểu biết về kho.

-     Sử dụng thành thạo vi tính.

-     Kỹ năng giao tiếp tốt.

-     Ưu tiên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về thủ kho, am hiểu về thực phẩm chế biến đông lạnh.

-     Trung thực, cẩn thẩn, nhiệt tình trong công tác.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương