To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

NHÂN VIÊN THỦ KHO

Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyệt Đỉnh
Updated: 19/11/2020

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

- Quản lý xuất nhập tồn kho.

- Báo cáo xuất nhập tồn kho định kỳ.

- Các công việc khác.

Job requirement

- Tối thiểu 12/12.

- Biết vi tính văn phòng

More Information

  • Qualification: Trung học
  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyệt Đỉnh

Công ty TNHH Thực Phẩm Tuyệt Đỉnh đang cần tuyển các vị trí sau:

NHÂN VIÊN THỦ KHO

Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyệt Đỉnh