English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên thủ kho làm việc tại Quảng Ninh

Mô tả công việc

  • Nhập, xuất vật tư theo đúng quy định
  • Nhập chứng từ giao hàng, xuất hàng và chuyển các bộ phận liên quan
  • Theo dõi hàng hóa nhập, xuất, tồn và đối chiếu với kế toán
  • Sắp xếp kho bãi khoa học, hợp lý
  • Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán
  • Ưu tiên người có kinh nghiệm 
  • Trung thực
  • Nhanh nhẹn 
  • Khỏe mạnh

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review