To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Hiện Trường - Hồ Chí Minh - TA094

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Updated: 14/01/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Annual Leave

Job requirement

Thực hiện công tác Quản lý và thu hồi nợ danh sách hách hàng đang có nợ trễ hạn thanh toán tại VPBank nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu:

  • Quản lý danh sách khách hàng đang có phát sinh quá hạn thanh toán dưới 90 ngày
  • Tìm kiếm thông tin, liên lạc, trực tiếp gặp gỡ khách hàng để nhắc và thông báo về tình trạng khoản vay, nhận cam kết thanh toán từ khách hàng
  • Đưa ra phương án/giải pháp nhằm thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ quá hạn hoặc trong trường hợp khách hàng không hợp tác;
  • Tuân thủ các chính sách và quy định, quy trình về thu hồi nợ của Ngân hàng VPBank, quy định của Pháp luật
  • Gửi báo cáo kết quả làm việc so với chỉ tiêu hàng ngày và các báo cáo khác khi được yêu cầu. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn Number of employees: Trên 10.000

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn... View more

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Hiện Trường - Hồ Chí Minh - TA094

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK