To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên Thu hồi nợ sớm (call) - Công ty Tài chính Bưu điện PTF

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 21/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

-Liên hệ khách hàng thương lượng, hướng dẫn khách hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản vay còn tồn đọng.

-Theo dõi việc thực hiện thanh toán nợ của khách hàng.

-Tìm kiếm thông tin liên lạc của khách hàng qua các trang mạng xã hội và các công cụ tìm kiếm khác.

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Nhân viên Thu hồi nợ sớm (call) - Công ty Tài chính Bưu điện PTF

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)