To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Ninh Bình, Bắc Ninh - TA097

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Updated: 22/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Annual Leave

Job requirement

  • Thu thập thông tin về khoản nợ, thông tin khách hàng phục vụ cho công tác xử lý nợ. 
  • Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, lập phương án và thực hiện thu hồi nợ. 
  • Thực hiện các tác nghiệp để thu hồi nợ (điện thoại, gửi văn bản, gặp mặt khách hàng trực tiếp, …) 
  • Quản lý hồ sơ xử lý nợ trong phạm vi công việc được giao. 
  • Báo cáo về công tác xử lý nợ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn Number of employees: Trên 10.000

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn... View more

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Ninh Bình, Bắc Ninh - TA097

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK