To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên Thiết kế & triển khai thi công

Công ty TNHH Nội Thất Và Xây Dựng Khang Lâm Hưng (Woody Furniture)
Updated: 22/11/2020

Employment Information

Job requirement

Mô tả công việc
– Vẽ phối cảnh 3D
– Triển khai bản vẽ thi công từ bản vẽ 3D
– Kiểm tra tính hợp lý của bản vẽ.
– Khảo sát hiện trạng, báo cáo tính khả thi.
– Giám sát & hỗ trợ lắp đặt, thi công xây dựng và nội thất.
– Điều phối tiến độ công việc tại công trình.
– Sắp xếp vật tư, nhân lực, thiết bị đảm bảo việc thi công.
– Rà soát an toàn lao động, bảo vệ công trình, tài sản chung.
– Báo cáo sự cố và chủ động đưa ra phương án giải quyết.

Company Overview

Công ty TNHH Nội Thất Và Xây Dựng Khang Lâm Hưng (Woody Furniture)

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN Ứng viên gửi CV qua email: hr@woody.vn trước ngày 30/11/2020 . Tiêu đề Email ghi rõ vị trí Ứng tuyển kèm SĐT, Họ tên... Địa điểm... View more

Nhân viên Thiết kế & triển khai thi công

Công ty TNHH Nội Thất Và Xây Dựng Khang Lâm Hưng (Woody Furniture)