English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Thị Trường Cụm KrongBuk

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng

Tập Đoàn Ngọc Hùng là Tập Đoàn kinh tế trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam hoạt động đa ngành nghề trải dài khắp trên mọi miền đất nước. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp là lĩnh vực chính... Xem thêm

Quy mô: 100-499
Người liên hệ: Tuyển dụng Ngọc Hùng

Mô tả công việc

 • Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ và sản phẩm phân bón của công ty.

Trong ngày

 • Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu về thị phần, doanh số, lợi nhuận, thu hồi công nợ, tìm kiếm và mở rộng khách hàng mới.

Trong ngày

 • Tìm kiếm khách hàng, đối tác để mở rộng thị trường, phát triển các đại lý.

Trong ngày

 • Ứng xử và giải quyết các vấn đề xảy ra trong công thị trường, tiếp thị sản phẩm.

Trong ngày

 • Thu thập thông tin về nhu cầu khách hàng, phân tích tình hình thị trường, phát triển và mở rộng thị trường phân bón, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của công ty.

Trong ngày

 • Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng.

Trong ngày

 • Quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến công tác thị trường

Trong ngày

B. Thống kê và Quản lý dữ liệu

 • Tổng hợp, xử lý dữ liệu bán hàng: Cập nhật các dữ liệu về chỉ tiêu bán hàng, sản lượng hàng bán, doanh số, công nợ đại lý.

Hàng tuần

 • Tổng hợp dữ liệu bán ra, hàng trả về khu vực đảm nhiệm quản lý.

Hàng tuần

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp 12/12
 • Vi Tính: sử dụng thành thạo
 • Kinh nghiệm 1 năm
 • Lương sẽ thỏa thuận và trao đổi về doanh số
 • Làm việc tại Cụm Công Nghiệp Krong Buk