English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Tạp Vụ

Mô tả công việc

  • Dọn dẹp, vệ sinh văn phòng công ty.
  • Công việc trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc

  • Làm việc từ 7h30 đến 17h00.
  • Tuần lễ làm việc 06 ngày.
  • Thực hiện đúng yêu cầu của bảng mô tả công việc.
  • Có ý thức chung trong môi trường làm việc.
  • Không quá 42 tuổi

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Chế độ nghỉ phép, - Lương từ 4 đến 5 triệu + các chế độ bảo hiểm.