Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Nhân viên Tập sự Tài chính - Tập đoàn C.T Group

Trung tâm Hướng nghiệp - Tư vấn việc làm Trường Đại học Mở Tp.HCM
Ngày cập nhật: 09/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development

Mô tả công việc

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Quản lý CT Tập đoàn C.T Group

Địa chỉ: Léman Luxury Apartments 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại:  028 6297 1999

Website: ctgroupvietnam.com

Mô tả công việc:

  • Thực việc công việc giao dịch với ngân hàng, kho bạc, kế toán công nợ
  • Lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán; lưu trữ hồ sơ vay cho từng dự án
  •  Hỗ trợ lập các báo cáo hiệu quả đầu tư của các dự án để trình Ban Tổng Giám đốc quyết định
  • Hỗ trợ phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

 Địa điểm làm việc: 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM

Giới thiệu về công ty

Trung tâm Hướng nghiệp - Tư vấn việc làm Trường Đại học Mở Tp.HCM

http://vieclam.ou.edu.vn Tổng số nhân viên: 500-999

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh - Là trường Đại học công lập, thành lập ngày 15/6/1990. - Trường do Thủ tướng chính phủ thành lập chịu sự quản lý... Xem thêm

Nhân viên Tập sự Tài chính - Tập đoàn C.T Group

Trung tâm Hướng nghiệp - Tư vấn việc làm Trường Đại học Mở Tp.HCM