English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Support ERP

Mô tả công việc

1. Hỗ trợ trưởng phòng quản lý hệ thống ERP ( quản lý và phân quyền user).

2. Tham gia triển khai các phân hệ ERP, các ứng dụng phần mềm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty đáp ứng theo yêu cầu qua từng thời kì.

3. Đọc hiểu và nắm bắt thông tin phần mềm, viết tài liệu đào tạo theo hướng dẫn của trưởng phòng

4. Tổ chức đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ người dùng sử dụng

5. Hỗ trợ xử lý sự cố liên quan bảo đảm hệ thống ERP hoạt động thông suốt, hiệu quả, bảo trì phần mềm.

6. Phối hợp các bộ phận trong việc cập nhật, nâng cấp bảo trì phần mềm, Cập nhật quy trình làm việc, lập báo cáo, quản trị hệ thống theo thiết kế và hướng dẫn.

7. Thiết lập báo cáo đặc thù theo yêu cầu quản trị công ty từ cơ sỡ dữ liệu hệ thống

8. Thực hiện các công việc khác theo yêu phân công của trưởng bộ phận.

Yêu cầu công việc

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT/ Hệ thống thông tin quản lý/ Tin học quản lý

- Có kiến thức nền tảng về các giải pháp ERP: sản xuất, kế toán,mua hàng, quản lý kho, bán hàng, quản lý nhân sự tiền lương, quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý  công việc/ dự án.

- Có kiến thức về quản trị CDSL SQL Oracle

- Có kiến thức về ERP, CRM. Am hiểu về các hệ thống, đã tham gia triển khai ERP hoặc một số phần mềm quản trị doanh nghiệp khác là một lợi thế. 

- Có kiến thức cơ bản về hệ thống máy chủ và mạng

- Có khả năng làm việc lâu dài, xử lý sự cố liên tục, khả năng chịu áp lực công việc cao

Phúc lợi

Thưởng, Đào tạo, Tăng lương