English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Operation Specialist (Bangkok, Thailand)

Mô tả công việc

 • Strong interpersonal skills, verbal and written communication skills and most importantly empathy.
 • Investigate and resolve issues happened
 • Review reported content and repply to user inquiries with high quality, speed, empathy and accuracy.
 • Gather, analyse and utilize relevant data
 • Assist our community and help resolve inquiries empathetically, accurately and on time.
 • Working location: Bangkok, Thailand

Yêu cầu công việc

 • It is advantage when having experience in working in platform company, website, e-commerce company (such as: lazada, sendo, shoppee, tiki,...)
 • Having customer service 
 • Bachelor’s degree, or equivalent.
 • Excellent written and verbal communication skills in English 
 • Willing to learn international culture

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép