To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

NHÂN VIÊN SOẠN HÀNG

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ
Updated: 08/04/2021

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Salary:

 • Industry: Others

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

Job requirement

1-Nhận hàng từ người giao:

 • Nhận hàng từ thủ kho/ nhân viên giao nhận căn cứ theo hồ sơ chứng từ thực tế kèm theo (Đơn hàng/ hoặc phiếu xuất kho của đơn vị giao hàng,…)
 • Kiểm tra chứng từ, đếm số lượng, cân trọng lượng, ghi sổ nhật ký thời gian giao hàng, số phiếu, trọng lượng.

2-Phân hàng theo phiếu phân hàng/đơn đặt hàng của các cửa hàng, chi nhánh:

 • Nhận hàng từ thủ kho/ nhân viên giao nhận căn cứ theo hồ sơ chứng từ thực tế kèm theo (Đơn hàng/ hoặc phiếu xuất kho của đơn vị giao hàng,…)
 • Kiểm tra chứng từ, đếm số lượng, cân trọng lượng, ghi sổ nhật ký thời gian giao hàng, số phiếu, trọng lượng.

3-Đối chiếu, kiểm tra số lượng, trọng lượng giao nhận:

 • Kiểm tra đối chiếu giữa số liệu nhận và giao;
 • Tuân thủ qui định quản lý tiền hàng
 • Báo cáo kết quả phân hàng và các vấn đề phát sinh

Company Overview

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

http://tuyendung.pnj.com.vn

Thông tin liên hệ toàn quốc: Phòng Tuyển Dụng/ Phòng Nhân sự. 1. Phòng Tuyển Dụng - Văn Phòng Hội sở Chính PNJ: Địa chỉ:... View more

NHÂN VIÊN SOẠN HÀNG

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ