Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Nhân Viên Sales (Thị Trường Quốc Tế - Tiếng Anh - Trung - Việt))

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam
Ngày cập nhật: 21/11/2020

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Mô tả công việc

岗位职责:
1. 负责接收客户的订单并核对订单数量与滚动预测是否一致,然后在公司订单系统下单;
2. 负责与货代对接,确保每个月有足够的舱位;
3. 负责与越南工厂生产计划对接,时刻掌握越南工厂生产状况并将异常反馈给中国总部
4. 作为中国总部跟越南工厂之间订单相关问题的沟通窗口;
Job Responsibilities:
1. Responsible for receiving the PO from the customer then checking whether the PO quantity is consistent with the rolling forecast, placing orders in the CRM system if there are no discrepancies;
2. Responsible for connecting with freight forwarders to ensure adequate shipping space each month;
3. Responsible for connecting with the production planning team, keeping track of the production status of the Vietnam factory and reporting the abnormal situation to the headquarters;
4. Contact window for China team and Vietnam factory for order related issues;

.

Yêu cầu công việc

任职要求:
1. 有进出口订单管理经验,熟悉基本外贸知识,善于运用Excel管理数据;
2. 具备中文、英语和越南语三种语言的口语和书面写作能力,能够跟中国总部、美国客户和越南工厂保持顺畅沟通;
3. 工作态度积极,能够主动拉通解决问题;
4. 良好的抗压能力;
Job specification:
1. Experienced in Import & Export order management, familiar with basic foreign trade knowledge, good at Excel data management;
2. Good Chinese, English, Vietnamese communication and writing skills, able to keep smooth communication with China headquarters, American customers and Vietnam factory;
3. Positive working attitude, able to take the initiative to solve problems;
4. Good pressure resistance;

- Tốt nghiệp đại học hoặc trở lên các chuyên ngành: ngoại ngữ, quản trị kinh doanh, marketing...

- Độ tuổi từ 22-30;

- Tiếng Anh - Tiếng Trung - Tiếng Việt giao tiếp lưu loát;

- Yêu thích công việc kinh doanh, marketing, có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên;

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 23 - 30
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH MD Consumer Electric Appliance Việt Nam

http://www.midea.com/global/ Tổng số nhân viên: 800

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Việt Nam thuộc tập đoàn Midea, có vốn đầu tư: 81 triệu USD. Tập đoàn Midea thành lập năm 1968 tại Trung Quốc, đến... Xem thêm

Nhân Viên Sales (Thị Trường Quốc Tế - Tiếng Anh - Trung - Việt))

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam