To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên R&D (Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm Mới)

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt Sing
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

+ Xây dựng quản lý các tiêu chuẩn về nguyên vật liệu, tiêu chuẩn về sản phẩm

+ Phối hợp với bộ phận chất lượng, Thiết kế... duy trì, đôn đốc và cải tiến quy trình kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào và chất lượng sản phẩm.

+Cùng với Trưởng phòng sưu tầm và thiết kế, cải tiến các phương pháp thử nghiệm tại phòng thí nghiệm.

+Triển khai các hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, ứng dụng các nguyên vật liệu mới.

+Định kỳ phân tích, đánh giá các sản phẩm cạnh tranh và báo cáo kết quả cho trưởng phòng.

+Đề xuất cải tiến sản phẩm và qui trình sản xuất hiện tại bao gồm cả công nghệ mới cần thiết cho việc sản xuất sản phẩm.

+ Thực hiện một số công việc khác do cấp trên giao phó.

Job requirement

·        Đảm bảo duy trì các hoạt động phòng thí nghiệm trong phạm vi công việc của nhóm: Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào/ kiểm tra sản phẩm đầu ra.

·        Đề xuất các biện pháp cải tiến sản phẩm, cải tiến phương pháp đo.

·        Kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện tiến độ kế hoạch đã đề ra.

·        Quản lý hồ sơ và hệ thống báo cáo.

.         Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành hóa, công nghệ sinh học, dược...

.          Giao tiếp tốt, có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: 25 - 30
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt Sing

Number of employees: 100-499

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Việt Sing (Amie Co., Ltd) chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vệ sinh ngành giấy, bao gồm tã giấy trẻ em, tã... View more

Nhân viên R&D (Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm Mới)

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt Sing