To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên Quản lý Lớp học

Trung Tâm Tiếng Anh Sophia
Updated: 09/04/2021

Employment Information

  • Work location:

    Salary:

  • Industry: Education /Training

    Deadline to apply:

Job requirement

Company Overview

Trung Tâm Tiếng Anh Sophia

ỨNG TUYỂN BẰNG CÁCH NỘP CV QUA EMAIL: [email protected] NỘP TRỰC TIẾP TẠI: CS1: 799 Ngô Quyền – 0918.570.775 (gặp Vi) CS2: 100 Nguyễn Thị Minh... View more

Nhân viên Quản lý Lớp học

Trung Tâm Tiếng Anh Sophia