English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Mô tả công việc

Tiếp nhận Phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp (Phiếu CAR) và nhập nội dung vào phần mềm quản lý phiếu CAR đầy đủ, chính xác.

Thực hiện hoặc phối hợp với các phòng ban liên quan (nếu cần) để giải quyết Phiếu CAR đầy đủ và đúng hạn:

+ Đưa ra hướng giải quyết tức thời cho lô hàng gặp sự cố;

+ Điều tra nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục phòng ngừa;

+ Theo dõi việc thực hiện các hành động khắc phục đã thống nhất trong Phiếu CAR.

Lập báo cáo tổng hợp hàng tháng về tình hình Phiếu CAR trình cấp trên xem xét.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật (cơ khí, hóa, điện, ...).

Có 01 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc tương đương.

Trung thực, năng động, chững chạc, tự tin.

Am hiểu hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương