English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QC)

Mô tả công việc

 • Tham gia vào các mô hình mới, công cụ mới, công cụ kiểm tra và thảo luận hội nghị
 • Theo thông tin được cung cấp bởi nhà sản xuất và cài đặt TPM, hãy thu thập các sự cố của máy và cố gắng thực hiện các thông số và sản phẩm khác nhau.
 • Trong cuộc họp thử nghiệm, đưa ra ý kiến và yêu cầu kiểm soát chất lượng của kiểm soát chất lượng và đưa ra các đề xuất liên quan.
 • Xây dựng các chiến lược kiểm tra có liên quan theo mô hình (công cụ kiểm tra / sử dụng máy LAB, tần suất hiệu chuẩn và bảo trì)
 • Hoàn thành chiến lược kiểm tra PPT ban đầu trong vòng 3 ngày làm việc sau khi thử nghiệm được thông qua.
 • Xem xét chiến lược kiểm tra, thiết lập chiến lược sau khi kiểm toán cho hệ thống và mở rộng chiến lược đến dây chuyền sản xuất theo yêu cầu theo kế hoạch sản xuất.
 • Thu thập hệ thống phản hồi IPQC và chiến lược của từng dòng và dữ liệu Gap thực tế và đánh giá điều chỉnh động.
 • QM hệ thống và tiến bộ CNTT
 • Lập kế hoạch và xúc tiến tổ chức hàng tháng / hàng quý
 • Thông tin cơ bản được nộp và duy trì trong hệ thống.
 • Tinh chỉnh hệ thống và vận hành CNTT
 • Đào tạo nhân sự, đánh giá và đánh giá công việc
 • Hoạt động hệ thống sản xuất SOP, đào tạo thành viên nhóm

Yêu cầu công việc

 • Trình độ : Cao đẳng trở lên
 • Kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm liên quan trong ngành giầy
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương