English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên QC

Mô tả công việc

 • Kiểm soát chất lượng vật tư, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm và thành phẩm nhập kho sản phẩm.
 • Kiểm tra, thẩm định các báo cáo bất thường liên quan đến chất lượng sản phẩm dở dang, bán thành phẩm của các bộ phận liên quan, phân tích nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục và phòng tránh tái lặp trong tương lai mà các bộ phận, các bên đưa ra.
 • Lâp báo check sheet hàng ngày chất lượng sản phẩm dở dang, bán thành phẩm gửi cho Trưởng Phòng và các bộ phận liên quan.
 • Giám sát việc thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng sản phẩm dở dang, bán thành phẩm các bộ phận báo cáo Trưởng phòng.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
 • Làm việc tại : Khu Công Nghiệp Đức Hòa III- Tập Đoàn Tân Á Đại Thành, Ấp Đức Hạnh 2, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Trường CĐ nghề trở lên chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí, điện, điện tử, hóa học hoặc tương đương.
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm QC, kỹ thuật các công ty sản xuất
 • Ưu tiên ngành sản xuất Cơ khí gia dụng, nhựa, hóa chất…
 • Phân tích vấn đề tốt, lập báo cáo tốt.
 • Ưu tiên hiểu biết 5S, đã làm việc tại công ty áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001.
 • Xử lý tình huống trong quá trình kiểm tra sản phẩm.