English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên QC

Mô tả công việc

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm kiểm tra tại các công đoạn sản xuất và trước khi giao hàng

- Theo dõi, duy trì và đề xuất ý tưởng cải tiến chất lượng sản phẩm

- Kiểm soát việc hiệu chuẩn các máy móc và thiết bị

- Lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và tổng hợp báo cáo đánh giá nội bộ

- Kiểm tra, theo dõi và kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào và đầu ra của các quá trình.

- Hợp tác với bộ phận sản xuất trong việc kiểm tra, đánh giá và kiểm soát các sản phẩm không phù hợp, sự cố liên quan tới sản phẩm.

- Giải quyết các yêu cầu của khách hàng, như việc kiểm tra, báo cáo số liệu và đưa ra biện pháp giải quyết

- Các yêu cầu khác theo sự phân công của quản lý chất lượng

- Báo cáo trực tiếp: Quản lý chất lượng

Yêu cầu công việc

- Vi tính văn phòng

-  Ưu tiên có kinh nghiệm về hệ thống, chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm cao

Phúc lợi

Thưởng, Tăng lương