English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên QC

Mô tả công việc

Nắm bắt được qui trình công nghệ sản xuất, các đặc tính sản phẩm.

Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong các công đoạn được phân công theo tiêu chuẩn kiểm tra.

Đảm bảo sản phẩm được kiểm soát 100% tại các công đoạn.

Phân loại, phát hiện các sản phẩm, bán thành phẩm sai hỏng và yêu cầu công nhân xử lý, sửa chữa.

Kết hợp với phòng sản xuất xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp.

Duy trì hệ thống chất lượng;

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp cao đẳng công nghệ thực phẩm trở lên

Có kinh nghiệm làm QC từ 1 năm trở lên

Chịu khó, siêng năng

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương