English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên QA

Mô tả công việc

Thực hiện kiểm sóat hệ thống SOP của Công ty : sửa đổi, bổ sung, ban hành , tiêu hủy…

- Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng, tìm hiểu nguyên nhân lỗi của sản phẩm và thông báo trả lời khách hàng

- Lập kế hoạch và thực hiện thẩm định - hiệu chuẩn theo kế hoạch đã được xác lập.

- Thực hiện chương trình tự thanh tra theo đúng quy định.

- Phân tích sản xuất đưa ra các biện pháp khắc phục và phòng ngừa.

- Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Địa điểm làm việc: Công ty CP Medion Việt Nam

Lô NM5 Khu CNTT vừa và nhỏ Phú Thị, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

Yêu cầu công việc

-          Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Hóa Dược, Dược, Thú Y….các Trường Đại học Bách Khoa, Khoa học Tự nhiên.

-          Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý chât lương phẩm ở nhà máy sản xuất thuốc thú y, Dược.

-          Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

-          Kỹ năng giao tiếp & truyển đạt thông tin tốt.

-          Kỹ năng giải quyết vấn đề và tự duy logic

-          Sử dụng thành thạo word, excel

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép